Đóng

Tuyển Dụng

Giám sát M&E

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Eligendi voluptatum fugit reiciendis itaque rerum mollitia, laboriosam illum perferendis placeat, earum ratione aut eum, eveniet expedita!…

12/12/2019

Chỉ huy trưởng công trình

Số lượng tuyển dụng 05 người, kinh nghiệm > 5 năm, ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm về cầu đường, dân dụng, Cầu cảng,…

12/12/2019

Giám sát An toàn

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Eligendi voluptatum fugit reiciendis itaque rerum mollitia, laboriosam illum perferendis placeat, earum ratione aut eum, eveniet expedita!…

12/12/2019

Thư ký công trường

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Eligendi voluptatum fugit reiciendis itaque rerum mollitia, laboriosam illum perferendis placeat, earum ratione aut eum, eveniet expedita!…

12/12/2019