Đóng

Thông tin nội bộ

CÔNG TY CỔ PHẦN BĂNG DƯƠNG E&C HỖ TRỢ NHÂN VIÊN CÓ GIA ĐÌNH BỊ ẢNH HƯỞNG BÃO LỤT MIỀN TRUNG

30/10/2020 Thông tin nội bộ, Tin tức

 

 

Đại diện công ty BDEC trao tiền hỗ trợ CBNV công trường khu vực Phú Mỹ có gia đình bị ảnh hưởng đợt lũ lụt tháng 10/2020

Đại diện công ty BDEC trao tiền hỗ trợ CBNV công trường GS Nhà Bè có gia đình bị ảnh hưởng đợt lũ lụt tháng 10/2020

Đại diện công ty BDEC trao tiền hỗ trợ CBNV công trường Long Sơn có gia đình bị ảnh hưởng đợt lũ lụt tháng 10/2020

Đại diện công ty BDEC trao tiền hỗ trợ CBNV công trường Vạn Phúc có gia đình bị ảnh hưởng đợt lũ lụt tháng 10/2020