Đóng

Dự án

Xử lý nền khu công nghiệp công nghệ cao Long Thành

09/01/2020 Dự án, Dự án xây dựng

Tháng 10/2019 Băng Dương E&C thi công xây dựng gói thầu 1B: Đắp cát gia tải thuộc dự án “Khi công nghiệp công nghệ cao Long Thành

Dự án này có tổng diện tích hơn 410 hécta, trong đó có gần 50 hécta nằm trên địa bàn xã Tam An, gần 209 hécta thuộc xã An Phước và hơn 151 hécta trên địa bàn thị trấn Long Thành.